Home> Sản phẩm> Tủ/ Giá trang trí

New kitchen standard

 

*  Thông báo: Trang web đang được nâng cấp và cập nhật lại.

 


 

Tên: Giá trang trí
Mã: LHGTT 148
Kích thước: Width: 280 cm
Max. depth: 39 cm
Height: 202 cm
TV Max screen size/flat screen TV: 46 "
Chất liệu: Veneer


    

Tên: Giá trang trí
Mã: LHGTT 186
Kích thước: Width: 150 cm
Max. width of TV: 90 cm
Depth: 25 cm
Max. depth: 36 cm
Height: 150 cm
Chất liệu: Veneer

Tên: Giá trang trí
Mã: LHGTT 153
Kích thước:

Width: 300 cm
Depth: 40 cm
Height: 230 cm

Chất liệu: Veneer

Tên: Giá trang trí
Mã: LHGTT 162
Kích thước:  
Chất liệu: Veneer

 

 

Designed by Love Home Interior Design Studio

Copyright © 2003 Love Home Co., Ltd. - All rights reserved