Home> Sản phẩm> Bàn lãnh đạo

 
Tên: Kệ Tivi
Mã: LHKTV128
Kích thước:

Width: 360 cm
Depth: 49 cm

 
Chất liệu: Verneer Sồi Mỹ


    

Tên: Kệ Tivi
Mã: LHKTV123
Kích thước:

Width: 180 cm
Depth: 41 cm
Height: 49 cm
Max. load: 100 kg
Max screen size/flat screen TV: 60 "

Chất liệu: Veneer Sồi Mỹ

Tên: Kệ Tivi
Mã: LHKTV126
Kích thước:  W1800 x D900 x H760.
    
Chất liệu: Veneer Walnut

Tên: Kệ Tivi
Mã: LHKTV124
Kích thước:

Width: 149 cm
Depth: 47 cm
Height: 57 cm
Max. load: 50 kg
Max screen size/flat screen TV: 50 "

Chất liệu: Veneer Walnut

 

 

Designed by Love Home Interior Design Studio

Copyright © 2003 Love Home Co., Ltd. - All rights reserved