Trang web đang được sữa chữa và nâng cấp          Back home 

HOTEL. RESORT

1. Oceanami Resort

2. Lotte Hotel (05 sao, Hà Nội)

3. Palace Hotel

4. Thu đo Hotel (Đà Nẵng)

5. Khu biệt thự nghỉ dưỡng, Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà nội

6. Huong Bien Hotel (Three star, Phu Quoc Island)