Home> Sản phẩm> Giá tài liệu

 

*  Thông báo: Trang web đang được nâng cấp và cập nhật lại.

Tên: Bộ bàn giám đốc  phù hợp với các lãnh đạo doanh nghiệp:
Mã: LHOD126
Kích thước: 1. Bàn chính:  W2200 x D900 x H760.
     2. Bàn phụ: W1000 x D450 x H707. 
Chất liệu: Verneer Sồi Mỹ


    

Tên: Bộ bàn giám đốc 
Mã: LHOD186
Kích thước: 1. Bàn chính:  W1800 x D900 x H760.
 
Chất liệu: Veneer Sồi Mỹ

Tên: Bộ bàn giám đốc  phù hợp với các lãnh đạo doanh nghiệp:
Mã: LHOD123
Kích thước:  W1800 x D900 x H760.
    
Chất liệu: Veneer Walnut

Tên: Bộ bàn giám đốc 
Mã: LHOD186
Kích thước: 1. Bàn chính:  W2000 x D900 x H760.
     2. Bàn phụ: W1000 x D400 x H760. 
Chất liệu: Veneer Dổi

 

 

Designed by Love Home Interior Design Studio

Copyright © 2003 Love Home Co., Ltd. - All rights reserved